Rólunk

2000-ben az akkor még Csíkszépvíz község polgármesteri tisztségét betöltő PÁL LUKÁCS Miklós segítségével összeállították a dokumentációkat a község közbirtokosságainak, a javaik visszaszerzésére.

Élve a 1/2000-es (az államosított erdők és mezőgazdasági földterületek visszaszolgáltatására vonatkozó törvény) törvényben megfogalmazott lehetőséggel, 2000 áprilisában újra megalakul a Csíkszentmiklós -i Közbirtokosság, visszakapván az államosítás során elvett erdő-, legelő- és szántókat, amelyeket visszaszolgáltattak a Közbirtokosságnak.

Alapító elnök: LAKATOS István,

Alapító tagok: NAGY Balázs, ERŐSS Edith, DEMETER Emőke-Gizella, SZABÓ Sándor, id.PÉTER Árpád, SZAKÁCS Lajos, ERŐSS Géza.

Az alapításkor a közbirtokosság vagyona: összesen 4632,65 Ha, amelyből 1.512,98 Ha legelő és kaszáló, 3.118,13 Ha erdő 1,15 Ha szántó, 0,39 Ha árterületi legelő

LAKATOS István, 2001 végéig töltötte be a tisztséget, 2001 végétől mostanig PÁL LUKÁCS Miklós a közbirtokosság választott elnöke.

A közbirtokosságot jelenleg körülbelül 400 közbirtokossági tag alkotja, amiből kb. 90% jelenleg is Csíkszentmiklóson él, kb. 10% más helyiségből való.

A Közgyűlés PÁL LUKÁCS Miklóst bízta meg a közbirtokosság ügyvezetésével, a közbirtokossági elnök mellett, ERŐSS Edith könyvelő, ERŐSS Mária pénztáros, DEMETER Imre alelnök és NAGY Imre erdőgazda biztosítja a Közbirtokosság működését.

Az operatív vezetést egy három személyből álló cenzorbizottság is felügyeli, amelynek tagjai: ISTVÁN Miklós, PÉTER Miklós és TAMÁS Balázs.

Jelenlegi vezetőség
Jelenlegi vezetőség