Közbirtokosság

2000-ben az akkor még Csíkszépvíz község polgármesteri tisztségét betöltő PÁL LUKÁCS Miklós segítségével összeállították a dokumentációkat a község közbirtokosságainak, a javaik visszaszerzésére.

Élve a 1/2000-es (az államosított erdők és mezőgazdasági földterületek visszaszolgáltatására vonatkozó törvény) törvényben megfogalmazott lehetőséggel, 2000 áprilisában újra megalakul a Csíkszentmiklós -i Közbirtokosság, visszakapván az államosítás során elvett erdő-, legelő- és szántókat, amelyeket visszaszolgáltattak a Közbirtokosságnak.

Alapító elnök: LAKATOS István,

Alapító tagok: NAGY Balázs, ERŐSS Edith, DEMETER Emőke-Gizella, SZABÓ Sándor, id.PÉTER Árpád, SZAKÁCS Lajos, ERŐSS Géza.

Az alapításkor a közbirtokosság vagyona: összesen 4632,65 Ha, amelyből 1.512,98 Ha legelő és kaszáló, 3.118,13 Ha erdő 1,15 Ha szántó, 0,39 Ha árterületi legelő

LAKATOS István, 2001 végéig töltötte be a tisztséget, 2001 végétől mostanig PÁL LUKÁCS Miklós a közbirtokosság választott elnöke.

A közbirtokosságot jelenleg körülbelül 400 közbirtokossági tag alkotja, amiből kb. 90% jelenleg is Csíkszentmiklóson él, kb. 10% más helyiségből való.

A Közgyűlés PÁL LUKÁCS Miklóst bízta meg a közbirtokosság ügyvezetésével, a közbirtokossági elnök mellett, ERŐSS Edith könyvelő, ERŐSS Mária pénztáros, DEMETER Imre alelnök és NAGY Imre erdőgazda biztosítja a Közbirtokosság működését.

Az operatív vezetést egy három személyből álló cenzorbizottság is felügyeli, amelynek tagjai: ISTVÁN Miklós, PÉTER Miklós és TAMÁS Balázs.

Területek

Első határrész (Szépvíz község adminisztratív határában):   534 Ha erdő, 225 Ha legelő.
Hátsó határrész (Ugrapataka, Nyílénk, Vojka):                        578 Ha erdő, 325 Ha legelő.
Csügés (Palánka község adminisztratív határában):                246 Ha erdő,   57 Ha legelő
Balogh veze (Fata):                                                                                                    6,3 Ha legelő
Pálos:                                                                                                                                3 Ha legelő
Összesen:                                                                                      1.358 Ha erdő, 616,3 Ha legelő

Tevékenységek

Erdei utak, erdőre vezető mezei utak karbantartása, felújítása:

  • Legelőtisztítás, karbantartás: 530 ha
  • Esztenák építése: 3 év alatt 9 új esztenát épített a közbirtokosság.
  • Fűrészüzem működtetése

A közbirtokosság üzemtervét 2006-ban készíttették el először, 2014-ben újratárgyalták, az elfogadott üzemterv 10 évre szól. Ez az üzemterv szabályozza és taglalja a közbirtokosság tulajdonában levő faállomány évi gyérítését, tarvágását, egészségi vágását, tulajdonképpen ez az üzemterv és annak betartása szavatolja a rendes erdőgazdálkodást.

A közbirtokosság javai a következők:

  • Csíkszentmiklós 246. szám alatti székhely és vendégház, csűr, istálló, gyümölcsös
  • Erdei (vendég) ház és “Csemetekert”
  • Autók: 1 drb. DACIA személygépkocsi, 1 drb. LADA NIVA személygépkocsi
  • 3 drb. számítógép, 2 drb. nyomtató

A közbirtokosság 2011.-ben helyet és faanyagot biztosított a LAKATOS István által megálmodott és akkor alapított falumúzeum számára: a Csíkszépvíz község polgármesteri hivatalának pénzügyi segítségével megvásároltak egy régi műemlék jellegű kisebb házat a faluból, elbontották, és amely a közbirtokosság új székhelyén építették újra tájház funkcióval, amely segítségével az idelátogatók bepillantást nyerhetnek a régi csíkszentmiklósi életvitelbe, illetve a faluban jelenlevő hagyományörző tevékenységekbe.