2010. évi beszámoló

Tisztelt meghívottak, tisztelt hölgyek és urak, tisztelt közgyűlés!

Ismét egy évet tudunk magunk mögött, a 2010-es évet és nemcsak egy gazdasági év zárult le, hanem egy tízéves működési ciklus is befejeződött a mai nappal.

Igen! Pontosan 10 éve megalakult a Csíkszentmiklósi Közbirtokosság, 10 éve, amely magába rejt sok mindent, magába rejt nehézséget, magába rejt sok nehéz elvégzett munkát amelyre, ha visszatekintünk, nagyon könnyűnek tűnik most, de akkor bizony nehéz volt, mint minden kezdet. Göröngyös utat jártunk végig, sok nehézséggel kellett megküzdenünk, amelyet egyes közbirtokossági tagok okoztak.

Azok, akik nagyon nehezen tudnak átállni a múlt rendszerből örökölt kommunista gondolkodásmódról még 10 vagy 20 év után is a demokratikus gondolkodásmódra, és a modern kornak megfelelő viselkedésre, amely egyik fontos alapköve a többségi akarat elfogadásának és tiszteletben tartásának.

Ellentétben a múltrendszeri dogmákkal amit, mint a kisebbségi akaratot kellett kötelező módon elfogadnia a többségnek, illetve a többség által megválasztott személyek iránti magatartás kielégítő kell legyen azok részéről is, akik korábban nem így akarták, vagy nem a többségi akaratot találták helyesnek. Tetszik vagy nem, ez a demokratikus államrend alaptörvénye.

Mint említettem, az eltelt időszakban rengeteg kihívásnak volt kitéve a Közbirtokosság Igazgató Tanácsa. Ezen kihívások nem meggyengítették az Igazgató Tanácsot tevékenységében, hanem megerősítették azt. Ezt igazolja az idők folyamán a Közgyűlés által hozott határozatok sokaságának kivitelezése, és az ezzel járó tanácsadások sorozata egyes közbirtokossági tagok részétől, amit az igazgatótanács, a tagság megfontoltabban, komolyabban, modernebben gondolkodó többségének segítség, és amit diplomatikusan, higgadtan megoldott anélkül, hogy a megalapozatlan feszültségeket szította volna a tagság körében.

Aki védekezik, az előbb-utóbb vereséget szenved. Támadni kell ahhoz, hogy haladás, győzelem legyen minden téren. Támadni csak a tiszta erkölcsű ember tud sikeresen. Ez alatt nem a tagsággal szembeni támadást értem, hanem a különböző közügyek kivitelezése, megoldása érdekében a különböző intézmények, érdekvédelmi szervezetek stb. által negatívan értelmezett dolgok sikerre vezető tárgyalásokat megelőző erőfeszítések sokaságát, mert ilyen is akad bőven tevékenységünk során.

A Közbirtokosság igazgató tanácsa három dolgot tart szem előtt tevékenységének sikeressége érdekében:

 • bátorság
 • biztonság
 • fejlesztés.

Bátorság szükséges ahhoz, hogy az ember közös, vagy akár magán ügyek megoldásába belevágjon különösen, ami a beruházásokat, a fejlesztést illeti. Ha egy vezető szerv bátran belefog egy felsőbb szerv által jóváhagyott, de kétségeket gerjesztő ügy megoldásába és azt ki is tudja vitelezni, ezen megoldott ügyek sokasága nem csak látványosság az adott településen, hanem biztonságot is jelent az illető közösség számára.

Tovább szőve a gondolatot, ha van bátorság, amint láttuk, akkor van biztonság, haladat, fejlődés az illető közösségben. Bátrak és biztonságosak a fejlődés érdekében csakis a tagság támogatásával lehetünk.

A fent megnevezett hármas jelző jegyében működött, dolgozott az elmúlt tíz évben a Csíkszentmiklósi Közbirtokosság.

A 2010-es évben viszont az előbbiek szellemében a kővetkezőket valósítottuk meg:

 • csemeteültetés a vág terekben kb. 14 Ha
 • az erdei házban bevezettük a vizet és megoldottuk a villanyáram szolgáltatást is egy generátor áramfejlesztő megvásárlásával 26.000,00 + 1.500,00 lej
 • az erdei út megjavítása teljes hosszában 10.000,00 lej
 • az 1948-as forradalomban részt vett csíkszentmiklósi hősök névsorának elhelyezése a hősök emlékművén
 • a kórustalálkozó anyagi támogatása
 • a ravatalozó építési költségeinek 50.000,00 lej értékű támogatása + 30.000,00 lej, amit az elkövetkezőkben be kell, hogy fizessünk
 • a 2010-es évre a tagsági jogok utáni járandóság kiosztása 180.000,00 lej
 • az egyháztörténeti könyv kiadatásának megfinanszírozása 9.000,00 lej értékbe
 • a papucs Dacia átadása a csíkszentmiklósi tűzoltó csoportnak és egy Lada Niva megvásárlása a Közbirtokosság részére 38.000,00 lej értékbe
 • a kultúrotthon részére 300 db. szék megvásárlása 16.000,00 lej értékbe, az asztalok megrendelése szintén a kultúrotthon részére
 • egy utánfutó megvásárlása 3.000,00 lej értékben
 • a 2010-ben leadott építkezési engedélyekre a Közgyűlés által jóváhagyott fa kiosztása
 • a Szalonkai legelőn 1 db. esztena építése
 • az alszegi tízes által kérelmezett esztena felépítése
 • a felső iskola fűtési költségeinek részleges megtérítése 10.000,00 lej
 • ha nem is kívánt mértékben, de elfogadható összeggel hozzájárultunk az egyház, iskola, óvoda, nyugdíjasok anyagi gondjainak enyhítéséhez olyan összegekkel, amit a működési alapszabályzat megenged.

Az elmúlt 10 évben úgy, mint az elmúlt években, Csíkszentmiklós lakossága bebizonyította, hogy képes eredményeket felmutatni különböző közérdekű feladatokban, ami kitűnik a fenti beszámolóból is. Ebben a rohamosan fejlődő világban, ebben a gazdasági kibontakozási folyamatban nagy szerep hárul az önkormányzatokra, és amelyek feladata és kötelessége a helyi közősségek akaratának, erőinek célirányos összefogása, nem pedig azok megcáfolása, kritizálása és törekvéseiben való megakadályozása.

Ezzel ellentétben az önkormányzatok és közbirtokosságok együttműködése elengedhetetlen feltétele a falvak fejlődésének, a fiatalság itthon tartásának, és a közősségi jó közérzet megteremtésének. Ehhez a közös munkához, összefogáshoz kívánok erőt, egészséget, kitartást a közbirtokosságunk, közösségünk minden tagjának, és törekvéseink megvalósításához Isten áldását kérem!

Most pedig tekintettel a recesszióban levő gazdasági országos helyzetre a 2011-es évi programtervezetünk is szegényesebb lesz, mint az előző években.

Amint a jelen beszámolóból is kitűnik, bővül a tevékenység, szaporodnak a gondok, de ettől nem riadunk vissza, hiszen azt tartom: „úgy szép az élet, ha zajlik, és ha nem egy helyben áll”, ha van mit tenni olyat, ami szükséges közösségünk, valamint az utókor számára.

Éppen ezért a kővetkező tennivalókat javasolja a 2011-es évre az Igazgatótanács:

 • az erdők megközelítését szolgáló utak megjavítása tűzvédelmi szempontból
 • legelőtakarítás az első és hátsó határrészen
 • a megvásárolt beltelek rendbetétele, valamint az épület följavítása az elkészített terv alapján
 • a nemrég megalakult községi mezőgazdasági és állattenyésztési szövetség által kezdeményezett, községi tejfeldolgozó üzem megépítésének és felszerelésének támogatása, a Közbirtokosság által a 2011-2012-es évben
 • 2 db. halas tó létesítése
 • a borvízfürdő rendbetétele közmunkával
 • csemeteültetések elvégzése a 2011-es évre előirányzott területeken
 • a fűbérek megállapítása a 2011-es legeltetési szezonra
  • tehén 35,00 lej/db.
  • juh 5,00 lej/db.
  • ló 50,00 lej/db.
  • növendék 40,00 lej/db.
 • a gáteron való vágás illetékeinek megszabása: jelenleg 35,00 lej 10,0 cm-ig szentmiklósi és közbirtokossági tagoknak; illetve 60,00 lej 10 cm fölött és idegeneknek
 • a kaszálók hektáronkénti bérének megszabása: jelenleg 40,00 lej
 • az üzemterv alapján kitermelendő kvóta értékesítése a működési alapszabályzat előírásai értelmében
 • a működési alapszabályzat 28-as szakasza szerint a Közbirtokosság ellenőrző bizottságában legalább 1 mérlegképes könyvelő kell legyen, mivel időnként ellenőrizni kell a Közbirtokosság könyvelési és pénzügyi ügyvitelét. Egy lehetséges közbirtokossági tagot találtunk Erőss Ignácz személyében, aki megfelel a fenti követelményeknek.

A fenti programtervezet kivitelezéséhez kérem az önök megértő hozzáállását, hozzájárulását, megértő magatartásukkal, hiszen jól tudjuk magunkról azt, hogy ha valamit meg akarunk módosítani, akkor annak helyében valamiről le is kell mondani.

A jogokra valamint az építkezési engedélyekre, a fiatal házasoknak a közgyűlés által jóváhagyott famennyiség értékesítésénél tiszteletben kell tartani az érvényben levő pénzügyi törvényeket. A természetbeni járandóság esetében a tulajdonos jelenléte a szállításnál szigorúan kőtelező, és a fenti törvények sértése esetén a tulajdonos hivatott felelősséget vállalni.

A jog után járó famennyiség osztása esetén a tűzifának minősített rönk is részét képezi a jog utáni járandóságnak a minőségét illető árban.

Ha valamit tenni akarunk saját magunkért, közösségünkért, az utókorért, akkor bizonyos megszorító intézkedéseket kell alkalmaznunk. Ide sorolnám azokat a személyeket is, akik kapják a 3 m3-es fát, azt elárulják, rosszabb esetben már a birtokosságtól kivett igazoló aktát eladják, ami szerintem azt jelenti, hogy az illetőnek nincs szüksége a fára, tehát nem is adná a közbirtokosság.

Itt mindenféle juttatást megszavazott a közgyűlés az előző időszakban, aminek azonban nem fogunk tudni eleget tenni különböző gazdasági okokból kifolyólag. Például az adók folyamatos emelése, az energia folyamatos áremelkedése, a meglévő faállomány fogyása, amit jeleztem az előző gyűlések alkalmával is.

Ha nem teszünk valamit, ha nem mondunk le semmiről, akkor egy adott pillanatban azon vesszük észre magunkat, hogy kimerült az alap, szomszédjaink elhúztak mellettünk, most bármire képesek lennénk, de már késő. Mindig jó példát mutat számunkra, ha elődeink gondolkodása, cselekedetei templomokat, iskolákat, közösségi házakat építettek a közös vagyonból, és most ezeknek a javaknak mi vagyunk a haszonélvezői.

Higgyék el tisztelt hölgyek és urak, tisztelt barátaim, Csíkszentmiklósnak akarok jót tenni, azért akarok, akarunk tenni minél többet, hogy a sok változás után némileg lesüllyedt falunkat emeljük elődeinkhez méltó és a múltba levő rangjára. Ezt akarom és meg vagyok győződve, hogy ezt akarjuk mindannyian. Örömmel mondhatjuk azt, hogy az elmúlt 10 év a Közbirtokosság életében sikeres volt, a birtokosságok nagy részéhez viszonyítva, amihez hozzájárult az önök segítsége megértő magatartásuk révén, amiért a magam részéről hálás köszönettel vagyok ismételten.

Mint minden jó gazda, mi sem vagyunk elragadtatva teljesítményeinkkel, hiszen mint a legtöbb közösség életében, még kívánni valót hagy maga után. Ezen kívánnivalók egyike az optimizmus megtestesítője, a tervezés az elkövetkező időkre.

A tervek megvalósításának részei lesznek az elkövetkező időben is, ha segítőkészséget tanúsítanak az Igazgató Tanácsnak, akkor: ígérem, ígérjük önöknek tisztelt hölgyek és urak, hogy a jövőben az előző időszakhoz hasonlóan, jelentős gazdasági fejlődésben lesz részük, amely meghozza gyümölcsét mindannyiunk számára, csak ehhez hitre és reményre van szükség mindannyinknak. Ha ez a két fogalom valóra válik, bennünk ez szüli az egymás iránti megbecsülést, ez szüli a békességet, a közös vállalást, a szeretetet, az egymás iránti tiszteletet, aminél szebb és nagyobb érték nincs a világon. Ne feledjék: a múlt emlék, a jelen titok, a jövő ajándék mindannyiunk számára.

E záró mondat értelmében kívánok a közbirtokosság minden tagjának, minden Csíkszentmiklósinak egészséget, békességet az elkövetkezendő időkre.